Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken asgari (en az) tutardır. Asgari ödeme tutarı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'teki esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

Son Ödeme Tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü ifade eder.

Dönem Borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamını ifade eder.

ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ, FON VE FAİZLER

Akdi Faiz Oranı: Dönem borcunuzdan daha az bir tutarda ödeme yaparak borcunuzu kredilendirmeniz durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. %1,25 olarak hesaplanmaktadır.

Gecikme Faizi Oranı: Dönem borcunuzun asgari ödeme tutarının altında ödeme yapmanız ya da hiç ödeme yapmamanız durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. %1,55 olarak hesaplanmaktadır.

Nakit Avans Faiz Oranı: Nakit çekim kapsamında değerlendirilecek tüm işlemlere uygulanan, vergi ve fonlar hariç, aylık net faiz oranıdır. Faiz, nakit kredi kullandığınız günden itibaren hesaplanır. % 1,25 olarak hesaplanmaktadır.

Nakit Avans Ücreti: Kartınızla Odeabank'ta yaptığınız her bir nakit avans işlemi çekilen tutarın %1'i; diğer bankalarda 0,5 TL ve çekilen tutarın %3,5'i; yurt dışındaysa %1'i olarak Nakit Avans çekim ücreti alınmaktadır.

Taksitli Avans Faiz Oranı: Taksitli Avans işlemi için uygulanan vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranı. Faiz taksitli avans işleminin gerçekleştiği günden itibaren hesaplanır. %1,25 olarak hesaplanmaktadır.

Bank'O Card Axess Kart Ücretleri: Asıl ve ek Bank'O Card Axess'lerden alınan yıllık üyelik bedelidir. Ek kart ücreti, asıl kart ücreti ile aynı dönemde hesap özetine borç yansıtılır.

Yurt Dısı Döviz Harcamaları: Yurt dışı harcamalarınız başvuru anında belirttiğiniz ya da daha sonra Bankamıza ilettiğiniz talebinize göre TL ya da USD olarak hesap özetinize yansıtılır. Hesap özeti seçimi TL ise, para birimi USD olmayan ülkelerde yapılan harcamalar Mastercard tarafından USD'ye çevrilerek Bankamıza yansıtıldığı tarihteki TCMB satış kuru üzerinden TL olarak ve işlem tutarı üzerinden %1 komisyon ile hesap özetine yansıtılır. Hesap özeti seçimi USD ise doğrudan USD olarak hesap özetine yansıtılır.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​